______________________________________________________________________________________

Admin 1  Eksempler på bruk:

 

Følgende enkle meny gir tilgang til alle funksjoner i regnskapet

 

Eksempel på vedlikehold av kunderegisteret:


Ytterligere informasjon vedlikeholdes under de enkelte fliker.

 

Bilagregistrering er "hjertet" i et regnskapssystem - en rolig og avslappet layout øker effektiviteten:

 

Utskrift til skjerm eller skriver:

______________________________________________________________________________________

Noen fordeler ved Admin 1 

 

 Ø      Ferdig standard kontoplan i.h.t. ny regnskapslov.

 Ø      Fjorårsbudsjettet kan automatisk kopieres over til nytt år.

 Ø      Egendefinerte MVA-koder, klargjort for flere MVA-satser

 Ø      Oppdatert sum debet, sum kredit og differanse på skjermen etter som bilaget registreres.

 Ø      Opprett enkelt kunder, hovedbokskonto eller leverandør under bilagspunching.

 Ø      Godt egnet for opplæring, egen rutine for å fjerne alle bilag etter øvelser.

 Ø      Bla, hent og endre bilag på en enkel måte før postering.

 Ø      Mulighet for automatisk postering av betalinger fra bank ved bruk av OCR-konto.

 Ø      Mulighet for varsel ved sprang i bilagsnr.

 Ø      Mulighet for å hoppe over bilagstekst automatisk for hurtigere punching.

 Ø      Eget notat-felt med fri tekst på kunder og leverandører.

 Ø      Hele regnskapet kan eksporteres til Excel.

 Ø      Kvitteringsliste med kontrollsummer etter godkjent posteringsjournal.

 Ø      Avdeling eller  prosjekt

 Ø      Standard rapporter i.h.t. offentlige krav

 Ø      Bankavstemmingshjelp: Søk på bilag, beløp, dato, konto, år og MVA-periode

 Ø      Hurtig punching av bilag, alle musefunksjoner har tastaturalternativer.

______________________________________________________________________________________

           

Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du vil bestille eller har spørsmål
Ditt navn:   
Firmanavn:  
Adresse:  
Telefon:  
Mobil:  
E-post:  
Kommentar/bestilling: