______________________________________________________________________________________

Admin 3  Eksempler på bruk:

 

Følgende enkle meny gir tilgang til alle funksjoner i lønnssystemet:

 

Eksempel på vedlikehold av lønnstakeregisteret:


Ytterligere informasjon vedlikeholdes under de enkelte fliker.

 

Lønnsregistrering er "hjertet" i et lønnssystem - en rolig og avslappet layout øker effektiviteten:

 

Forhåndsvisning av lønnsslipp:

______________________________________________________________________________________

Noen fordeler ved Admin 3

  Ø      Ferdig opprettet lønnsartregister, med mulighet for å definere egne, inntil 999 arter.

  Ø      Egne fraværsarter, for registrering av fravær, også egendefinerte.

  Ø      Egendefinerte beregningsregler er mulig.

  Ø      Lønnshistorikk/Lønnstagere kan eksporteres til Excel.

  Ø      Standard rapporter i.h.t. offentlige krav

  Ø      Eget notat-felt med fri tekst på den ansatte.

  Ø      Melding til alle, eller separat melding til den ansatte (eller begge deler) på lønnslippen

  Ø      Automatisk bokføring i Admin 1

  Ø      Avdeling (Konteringsbilaget splittes på avdeling)

  Ø      Automatisk avsetting av påløpne feriepenger og påløpet arbeidsgiveravgift i regnskapet

  Ø      Automatisk feriepengeberegning av både 5. og 6. ferieuke (ansatte over 60 år)

  Ø      Mulighet for å endre layout på lønnslipp. 

  Ø      Ferdig lønnsslipp tilpasset blekk/laserstandard er inkludert.

  Ø      Passord for tilgang hvis ønskelig

  Ø      Automatisk remittering (Telepay/BBS).  Uten pristillegg

  Ø      Ferdig utfylt kommuneregister og postnummerkatalog

  Ø      Lønn kan beregnes så ofte man vil før godkjenning

  Ø      Lister med uttrekk/statistikk på fagforening/lønnsart

  Ø      Bankliste og kontantliste  (Kan remitteres)

  Ø      Skatteterminliste

  Ø      Konteringsliste (med avdeling)

  Ø      Automatisk lønns- og trekkopgaver

  Ø      Ingen begrensning på antall ansatte. 

______________________________________________________________________________________

 

           

Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du vil bestille eller har spørsmål
Ditt navn:   
Firmanavn:  
Adresse:  
Telefon:  
Mobil:  
E-post:  
Kommentar/bestilling: